Energieffektiv ridning


Ryttarsitsträning

Ryttarsitsträning är ett bra komplement till den "vanliga" träningen men fokus ligger helt och hållet på din kropp.

Du tränas att lägga märke till när du kompenserar eller faller ut i kurvan och hur du kan göra för att förekomma istället!

Din belöning blir en häst mjuk som bomull och som lyssnar på din minsta vink. Orsaken är att dina rörelser blir mindre, färre och därför tydligare för hästen.

Avsutten och uppsutten övning.Träning för hästens balans och koordination

Längs ryggraden löper en muskelfläta som heter muskel multifidus, den ansvarar för kroppshållning och styrs av reflexer. Genom långsam, långsam träning  över mjuka bommar där hästen aktivt placerar hovarna tränas hästens balans och koordination. Samtidigt stärks m multifidus.

Resultatet blir en välkoordinerad rörelse.

Jag demontrerar hur du själv kan träna hästens stabilerande muskulatur.

Jag arbetar med din häst på veterinärens förslag.
foto: @moodframes by Roland Gudinge