Kontakt och tjänster

Arbete med människa


Friskvårdsmassage

klassisk svensk massage

30 min 400 kr

45 min 600 kr
Biodynamisk kraniosakral terapi

Elevbehandling 

FULLT för tillfället !

 


Arbete med häst


Kraniosakral och massage

900 kronor


Bildstudie av din sits, avsuttet och uppsuttet, enligt ök


För ekipaget, 5-8 tillfällen,

koncentrerat, enligt ökKörersättning: 45 kr per påbörjade mil.


Pris inklusive moms


Godkänd för F-skattsedel

 
 
 

Kontakt

Paula Nilsson, Malmö                         mail:   paula@confidenthorse.se                telefon/sms 0734 043 044  


GDPR information. Om ett företag har ett register med personlig information om till exempel kunder eller leverantörer så måste företaget kunna motivera i vilket syfte informationen lagras. Lagen kräver att du får information om vilka uppgifter företaget har om dig och hur de hanteras. När du bokar ett behandling för din häst eller dig själv uppger du kontaktuppgifter som namn, postadress,  telefonnummer, mailadress och i förekommande fall organisationsnummer, det är information för fakturering. Företaget följer bokföringslagen. Eventuell journalanteckning föregås av ditt samtycke.